Eurofiber
G&V
Axxi

AGENDA

05/02/2020 18u30 : Nieuwjaarsreceptie/Algemene Vergadering bij DERCOR
11/02/2020 LunchXposee over brandveiligheid bij bedrijven
10/03/2020 LunchXposee over Futureproof verlonen
11/05/2020 Basisopleiding bedrijfseerstehulp (16u)
TERUG NAAR OVERZICHT
STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 21 augustus 2019
  • in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik Wielsbeke en Anzegem
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
  • via www.omgevingvlaanderen.be
  • via www.K-R8.be
  • Geïnteresseerden kunnen in de maand oktober ook terecht op twee publieke participatiemomenten:
  1. maandag 14 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  2. dinsdag 15 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van bovenstaande adressen of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs. De verkregen input zal grondig onderzocht worden en dient voor een verdere verfijning van de startnota. Ook deze informatie wordt in een volgende stap aan het publiek voorgelegd.

INSPRAAK BELANGRIJK, OOK IN VERDER PROCES

Dankzij de georganiseerde infomarkten, een uitgebreide online enquête en verkennende onderzoeken beschikt de Vlaamse overheid al over heel wat suggesties, bekommernissen en verzuchtingen van maar liefst 3.000 burgers. Bij de opmaak van de pas goedgekeurde startnota is rekening gehouden met de meest gehoorde feedback.

30 JAAR R8, STERKE TOENAME VERKEER

De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer op de R8, de E17 en de aanliggende verkeerscomplexen sterk toe. Als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast en dreigen de vlotte bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Kortrijkse regio in het gedrang te komen. Aan de hand van een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen.

Minder files, meer duurzame mobiliteitsalternatieven, weloverwogen ruimtelijke ontwikkelingen, een verhoogde verkeersveiligheid met aandacht voor leefbare buurten, dat zijn de doelstellingen van het GRUP K-R8.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven over dit project? Volg K-R8 via Facebook of via www.K-R8.be.

Gerelateerd nieuws

WIJNEN DERCOR EN THE GRAPE HEFFEN VOORTAAN SAMEN HET GLAS

WIJNEN DERCOR EN THE GRAPE HEFFEN VOORTAAN SAMEN HET GLAS

Mededelingen / Gemaakt op donderdag 19 december 2019

Wijnen Dercor gevestigd op Industriezone Gullegem-Moorsele en The Grape (uit Marke) kiezen voortaan voor een gezamenlijke toekomst. Per 1 januari worden ze één bedrijf. De respectieve gedelegeerd bestuurders Xavier Van Steenberge en Carl Gheysen hebben beslist de krachten te bundelen en de algehele complementariteit uit te spelen als troef in de markt.

 

LEES MEER
CET Motoren heet voortaan ERIKS

CET Motoren heet voortaan ERIKS

Mededelingen / Gemaakt op donderdag 19 december 2019

Vanaf 1 december 2019 heeft CET Motoren nv in Moorsele haar naam gewijzigd in ERIKS nv.
CET Motoren is reeds meer dan 6 jaar onderdeel van de ERIKS groep maar heeft tot op heden altijd onder haar eigen naam blijven opereren. De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming met als doel nog meer naamsbekendheid te generen en is erop gericht om de duurzame groeistrategie van ERIKS te waarborgen. Een nieuwe naam zal zorgen voor een duidelijkere positionering van het bedrijf, wat resulteert in een verhoging van haar toegevoegde waarde. Door deze integratie voldoet ERIKS aan een belangrijke wens van haar klanten.

LEES MEER