Eurofiber
G&V
Axxi

AGENDA

19/09/2019 12u00 tot 13u00 NOON@GUMO bij Schildersbedrijf PATTYN
15/10/2019 8u30 tot 12u30 : Opleiding Herkennen en omgaan met te veel stress bij werknemers
15/10/2019 13:00 tot 17:00 Opleiding hanteren kleine blusmiddelen
21/10/2019 12u15 tot 13u45: LunchXposee over Steunmaatregelen voor bedrijven die innoveren
26/11/2019 12u15 tot 13u45 : LunchXposee over aanwerving van grensarbeiders
TERUG NAAR OVERZICHT
STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

STARTNOTA K-R8 GOEDGEKEURD

Mededelingen / Gemaakt op woensdag 21 augustus 2019
  • in de gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, Deerlijk, Menen, Wervik Wielsbeke en Anzegem
  • bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel
  • via www.omgevingvlaanderen.be
  • via www.K-R8.be
  • Geïnteresseerden kunnen in de maand oktober ook terecht op twee publieke participatiemomenten:
  1. maandag 14 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem
  2. dinsdag 15 oktober 2019, tussen 18u30 en 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81 in Kortrijk

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 15 november 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Stuur uw brief naar één van bovenstaande adressen of lever hem daar af tegen ontvangstbewijs. De verkregen input zal grondig onderzocht worden en dient voor een verdere verfijning van de startnota. Ook deze informatie wordt in een volgende stap aan het publiek voorgelegd.

INSPRAAK BELANGRIJK, OOK IN VERDER PROCES

Dankzij de georganiseerde infomarkten, een uitgebreide online enquête en verkennende onderzoeken beschikt de Vlaamse overheid al over heel wat suggesties, bekommernissen en verzuchtingen van maar liefst 3.000 burgers. Bij de opmaak van de pas goedgekeurde startnota is rekening gehouden met de meest gehoorde feedback.

30 JAAR R8, STERKE TOENAME VERKEER

De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer op de R8, de E17 en de aanliggende verkeerscomplexen sterk toe. Als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast en dreigen de vlotte bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Kortrijkse regio in het gedrang te komen. Aan de hand van een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen.

Minder files, meer duurzame mobiliteitsalternatieven, weloverwogen ruimtelijke ontwikkelingen, een verhoogde verkeersveiligheid met aandacht voor leefbare buurten, dat zijn de doelstellingen van het GRUP K-R8.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven over dit project? Volg K-R8 via Facebook of via www.K-R8.be.

Gerelateerd nieuws

Vakantietoezicht op de Industriezone

Vakantietoezicht op de Industriezone

Mededelingen / Gemaakt op maandag 17 juni 2019

Het zomerverlof komt eraan. Wij vragen aan PZ Grensleie om te zorgen voor een verhoogde aanwezigheid van blauw in de straten van de zone. Bedrijven kunnen geen vakantietoezicht aanvragen. Maar bewoners van de zone kunnen dat wel. Daarom willen wij alle bewoners op en naast de Industriezone aansporen om minstens 1 week voor vertrek vakantietoezicht aan te vragen. De politie zal dan patrouilleren in de buurt van je woning. Doe de aanvraag ten minste 1 week voor je vertrekt via www.police.be.

Verdachte omstandigheden kunnen steeds gemeld worden op de WhatsApp groep van de industriezone, maar bel toch steeds het nummer 112 voor een interventie! Heeft u een inbraak gehad? Brand? Gelieve een melding te doen op de WhatsApp groep zodat uw buren op de hoogte worden gebracht. Meer info over de WhatsApp groep via deze link : https://www.gumo.be/veiligheid/whatsapp-groep-gumo#.XQdhbvkzYck

LEES MEER
Omleiding Gullegem Koerse en Grote Prijs E.H. Lahousse

Omleiding Gullegem Koerse en Grote Prijs E.H. Lahousse

Mededelingen / Gemaakt op maandag 3 juni 2019

Op dinsdag 4 juni 2019 wordt Gullegem Koerse gereden en op vrijdag 7 juni 2019 de Grote Prijs E.H. Lahousse. Het doorgaand verkeer in het centrum van Gullegem zal daardoor sterk verhinderd zijn.

Hierbij de link naar de geldende verkeersmaatregelen: www.wevelgem.be/gullegemkoerse.

 

LEES MEER